Netherlands
Consumentensite bezoeken
A Sonova brand

De Bluetooth-hoortoestellen worden niet gevonden door de Android-telefoon

Er zijn twee manieren om een verbinding te maken tussen de Android-telefoon en de Bluetooth-hoortoestellen:

 

Is Bluetooth op het moment geactiveerd op de telefoon?

 

U kunt dit op twee manieren doen, afhankelijk van uw model Android-telefoon:

 

Optie 1:

 

1. Veeg de bovenzijde van het scherm naar beneden om het meldingenvenster weer te geven

 

2. Veeg het meldingenvenster open om het instellingenmenu weer te geven

 

3. Controleer of het Bluetooth-symbool zichtbaar is. Zo niet, tik op het symbool om Bluetooth te activeren

 

Optie 2:

 

1. Ga vanuit het startscherm naar de Bluetooth-instellingen

 

2. Controleer of de schuifknop naast 'Bluetooth' in de AAN-positie staat

 

3. Zo niet, tik dan op de schuifknop om Bluetooth te activeren

 

Zit er een nieuwe batterij in het hoortoestel?

 

1. Vervang de batterij in het hoortoestel

 

2. Sluit het batterijklepje om het hoortoestel in koppelingsmodus te zetten

 

3. Het hoortoestel blijft drie minuten in koppelingsmodus

 

4. Volg het koppelingsproces om de hoortoestellen met uw Android-telefoon te verbinden

 

 

To pair your iPhone to your Unitron Bluetooth hearing aids to make phone calls, follow these steps:
1. Go to your iPhone home screen and tap on the “Settings” icon.
2. In the settings menu, tap on the “Bluetooth” icon.
3. Tap on the slider button next to Bluetooth to turn Bluetooth On.
4. Open the battery door of your hearing aids for 5 seconds and then close the battery doors to turn them back on.
5. After several seconds, the name of your hearing aids will appear on the iPhone screen. Tap on it to select.
6. You will now see a message, “Bluetooth Pairing Request” Click “Pair” or “Ok” (depending on your Android smartphone
7. A connection beep will be heard in the paired hearing aid.
Your iPhone is now connected to your hearing aids. 
 
Option 2: