Netherlands
Consumentensite bezoeken
A Sonova brand

Hoe kan ik Bluetooth-hoortoestellen koppelen aan een Android-telefoon om gesprekken te voeren?

Doe het volgende om Bluetooth-hoortoestellen aan een Android-smartphone te koppelen om telefoongesprekken te voeren:

 

1. Ga naar het startscherm van de Android-telefoon en blader naar de Bluetooth-instellingen (de locatie van dit scherm is afhankelijk van de gebruikte smartphone)

 

2. Tik op de schuifknop om Bluetooth in te schakelen

 

3. Open gedurende 5 seconden de batterijklepjes van de Bluetooth-hoortoestellen en sluit ze om de hoortoestellen weer aan te zetten

 

4. De melding Beschikbare apparaten verschijnt

 

5. Na een paar seconden verschijnt de naam van de hoortoestellen. Tik om selectie te maken.

 

6. Er verschijnt een koppelingsverzoek. Klik op Ok

 

7. Het gekoppelde hoortoestel speelt een verbindingssignaal af

 

De Android-telefoon is nu verbonden met de hoortoestellen.

 

To pair your iPhone to your Unitron Bluetooth hearing aids to make phone calls, follow these steps:
1. Go to your iPhone home screen and tap on the “Settings” icon.
2. In the settings menu, tap on the “Bluetooth” icon.
3. Tap on the slider button next to Bluetooth to turn Bluetooth On.
4. Open the battery door of your hearing aids for 5 seconds and then close the battery doors to turn them back on.
5. After several seconds, the name of your hearing aids will appear on the iPhone screen. Tap on it to select.
6. You will now see a message, “Bluetooth Pairing Request” Click “Pair” or “Ok” (depending on your Android smartphone
7. A connection beep will be heard in the paired hearing aid.
Your iPhone is now connected to your hearing aids.