Netherlands
Consumentensite bezoeken
A Sonova brand

Problemen met het verstaan van de beller bij het gebruik van een Android-telefoon

Om er zeker van te zijn dat oproepen naar de Bluetooth-hoortoestellen worden verzonden, moet u ze beantwoorden met de drukknop op de hoortoestellen.

 

Als het bovenstaande niet werkt, verhoog dan het volume met de volumeknop van de telefoon.

 

Voor uitgaande gesprekken moet het gesprek op de telefoon worden gestart. Afhankelijk van de configuratie van de telefoon wordt het gesprek automatisch naar de Bluetooth-hoortoestellen doorgestuurd.

 

Als het gesprek niet automatisch wordt doorgestuurd, tikt u op het Bluetooth-symbool om het doorsturen in of uit te schakelen.

 

Als de drukknoppen van de hoortoestellen als volumeknoppen zijn ingesteld, kunnen het volume van het gesprek en het volume van de omgeving met die knoppen worden geregeld.

 

Mochten de bovenstaande stappen nog steeds niet helpen, verwijder de koppeling dan van de telefoon, start de telefoon en hoortoestellen opnieuw op en doorloop nogmaals het koppelingsproces.

To pair your iPhone to your Unitron Bluetooth hearing aids to make phone calls, follow these steps:
1. Go to your iPhone home screen and tap on the “Settings” icon.
2. In the settings menu, tap on the “Bluetooth” icon.
3. Tap on the slider button next to Bluetooth to turn Bluetooth On.
4. Open the battery door of your hearing aids for 5 seconds and then close the battery doors to turn them back on.
5. After several seconds, the name of your hearing aids will appear on the iPhone screen. Tap on it to select.
6. You will now see a message, “Bluetooth Pairing Request” Click “Pair” or “Ok” (depending on your Android smartphone
7. A connection beep will be heard in the paired hearing aid.
Your iPhone is now connected to your hearing aids. 
 
Option 2:

If the call isn’t automatically routed to the Bluetooth hearing aids, tap on the Bluetooth symbol to enable or disable the transmission to the hearing aids.

If the push buttons on the hearing aids are configured as volume buttons, the call volume and the surrounding environment can be adjusted using those push buttons.

If the above steps still do not work, delete the pairing from the smartphone, reboot the phone and the hearing aids, and pair again to the smartphone.