Netherlands
Consumentensite bezoeken
A Sonova brand

Het geluid van de beller komt niet door

Het kan zijn dat het gespreksgeluid niet naar de hoortoestellen wordt doorgestuurd. U kunt dit op verschillende manieren verhelpen:

 

  • Als het oproepsignaal klinkt, beantwoord het gesprek dan met de drukknop van de hoortoestellen in plaats van de telefoon. Dat zorgt ervoor dat het gesprek wordt doorgestuurd naar de Bluetooth-hoortoestellen.
  • Stel de Android-telefoon in om het gesprek standaard door te sturen naar de hoortoestellen. Zie hiervoor de instellingen van de telefoon.
  • Tijdens het gesprek kan het doorsturen van het geluid als volgt worden verlegd van de telefoon naar de hoortoestellen:

1. Zoek in het oproepvenster naar het Bluetooth-symbool.

 

2. Als u op dit symbool tikt, wordt het geluid naar de hoortoestellen doorgestuurd.

 

3. De beller zou nu hoorbaar moeten zijn via de hoortoestellen.

 

Andere manieren om dit probleem op te lossen zijn:

 

  • Controleer de ontvangst van de telefoon en loop zo nodig naar een plek waar de ontvangst beter is.
  • Tijdens het gesprek wordt het stemgeluid van de beller opgepikt door de microfoons van de hoortoestellen. Controleer de microfooningangen van de hoortoestellen op vuil. Gebruik een borsteltje of doek om de microfooningangen schoon te maken.
  • In een lawaaiige omgeving kunnen de hoortoestellen moeite hebben met het oppikken van het stemgeluid van de beller. Loop in dat geval naar een rustigere omgeving of stuur het gesprek door naar de telefoon en spreek direct in de microfoon van de telefoon.
  • Mocht dat niet werken, verwijder dan de koppeling van de telefoon, start de telefoon en hoortoestellen opnieuw op en doorloop nogmaals het koppelingsproces.

 

To pair your iPhone to your Unitron Bluetooth hearing aids to make phone calls, follow these steps:
1. Go to your iPhone home screen and tap on the “Settings” icon.
2. In the settings menu, tap on the “Bluetooth” icon.
3. Tap on the slider button next to Bluetooth to turn Bluetooth On.
4. Open the battery door of your hearing aids for 5 seconds and then close the battery doors to turn them back on.
5. After several seconds, the name of your hearing aids will appear on the iPhone screen. Tap on it to select.
6. You will now see a message, “Bluetooth Pairing Request” Click “Pair” or “Ok” (depending on your Android smartphone
7. A connection beep will be heard in the paired hearing aid.
Your iPhone is now connected to your hearing aids. 
 
Option 2:

If the call isn’t automatically routed to the Bluetooth hearing aids, tap on the Bluetooth symbol to enable or disable the transmission to the hearing aids.

If the push buttons on the hearing aids are configured as volume buttons, the call volume and the surrounding environment can be adjusted using those push buttons.

If the above steps still do not work, delete the pairing from the smartphone, reboot the phone and the hearing aids, and pair again to the smartphone.