Netherlands
Consumentensite bezoeken
A Sonova brand

Hoe de Remote Plus app met de hoortoestellen te koppelen?

De Unitron-app Remote Plus begint met een eenvoudige stapsgewijze procedure als u de app voor het eerst start. Volg de stappen om uw hoortoestellen aan uw smartphone te koppelen.

 

To pair your iPhone to your Unitron Bluetooth hearing aids to make phone calls, follow these steps:
1. Go to your iPhone home screen and tap on the “Settings” icon.
2. In the settings menu, tap on the “Bluetooth” icon.
3. Tap on the slider button next to Bluetooth to turn Bluetooth On.
4. Open the battery door of your hearing aids for 5 seconds and then close the battery doors to turn them back on.
5. After several seconds, the name of your hearing aids will appear on the iPhone screen. Tap on it to select.
6. You will now see a message, “Bluetooth Pairing Request” Click “Pair” or “Ok” (depending on your Android smartphone
7. A connection beep will be heard in the paired hearing aid.
Your iPhone is now connected to your hearing aids.