Netherlands
Consumentensite bezoeken
A Sonova brand

Hoe kunnen meerdere mensen verbinding maken met de TV Connector?

Is Google Now / Google Assistant compatible with Bluetooth hearing aids?

De TV Connector kan verbonden zijn met een onbeperkt aantal compatibele Bluetooth-hoortoestellen. Neem de volgende stappen om een nieuwe set Bluetooth-hoortoestellen met de TV Connector te verbinden:

 

1. Controleer of de hoortoestellen ingeschakeld zijn en zich binnen een straal van 1 meter van de TV Connector bevinden

 

2. Houd de knop Connect aan de achterzijde van de TV Connector ingedrukt totdat het ledlampje snel blauw begint te knipperen

 

3. De hoortoestellen spelen een melodietje af om te bevestigen dat ze succesvol gekoppeld zijn aan de TV Connector. Dit kan tot 10 seconden duren.Bovenzijde formulier

To pair your iPhone to your Unitron Bluetooth hearing aids to make phone calls, follow these steps:
1. Go to your iPhone home screen and tap on the “Settings” icon.
2. In the settings menu, tap on the “Bluetooth” icon.
3. Tap on the slider button next to Bluetooth to turn Bluetooth On.
4. Open the battery door of your hearing aids for 5 seconds and then close the battery doors to turn them back on.
5. After several seconds, the name of your hearing aids will appear on the iPhone screen. Tap on it to select.
6. You will now see a message, “Bluetooth Pairing Request” Click “Pair” or “Ok” (depending on your Android smartphone
7. A connection beep will be heard in the paired hearing aid.
Your iPhone is now connected to your hearing aids. 
 
Option 2:

If the call isn’t automatically routed to the Bluetooth hearing aids, tap on the Bluetooth symbol to enable or disable the transmission to the hearing aids.

If the push buttons on the hearing aids are configured as volume buttons, the call volume and the surrounding environment can be adjusted using those push buttons.

If the above steps still do not work, delete the pairing from the smartphone, reboot the phone and the hearing aids, and pair again to the smartphone.TV Connector