Netherlands
Professionele site

 

Over Unitron

Wat is uw favoriete geluid?
Unitron’s favoriete geluid programma vroeg aan mensen om hun geluid met een speciale betekenis te delen. 

Onderneem actie
Alleen een hoorspecialist kan een goeie diagnose stellen over uw gehoorverlies en helpen bij het vinden van een oplossing.

Doorlopende ondersteuning
We hebben hier verschillende bronnen beschikbaar met tip voor onderhoud en schoonmaak, instructievideo’s en handleidingen.

A Sonova brand
Copyright © 2018 Unitron. All rights reserved.