Sweden Kom ihåg mitt val

Ordlista

När du vant dig vid att använda dina Unitron hörapparater och träffat din audionom regelbundet kan du komma att höra nya ord för att beskriva egenskaper och funktioner i dina nya hörapparater. Nedan finns några återkommande termer som du kan komma att stöta på.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


AntiShock™– reducerar ovälkomna ljud – t ex diskslammer – utan att försvaga önskvärda ljud, som tal.

Återkoppling – visslingar eller pip som skapas av att ljud läcker från hörselgången och sedan förstärks igen av hörapparaten (rundgång).

Audiogram – grafisk presentation av hörtröskel, resultatet av ett hörselprov.

Automatiskt lyssningsprogram – ställs in efter dina behov vid utprovningen, dessa program justerar sig automatiskt allteftersom dina lyssningssituationer förändras.

Bakom-örat modeller – hörapparater som sitter komfortabelt bakom örat. Förstärkt ljud passerar genom en tunn slang till en individuellt formad insats som sitter i örat.

Binauralt hörande – användning av båda öronen (höger och vänster).

Brusreducering – bibehåller fokus på önskade ljud medan ovälkomna ljud/buller reduceras automatiskt för att bibehålla lyssningskomforten.

Decibel (dB) – enhet i vilken man mäter styrkan på en signal, skrivs vanligen dB. Ju lägre dB, desto tystare ljud: en viskning ligger på ca 20 dB, ett normalt samtal ligger på mellan 60 till 70 dB.

DuoLink – trådlöst aktiverad funktion som gör att ett programbyte eller volymjustering på ena hörapparaten automatiskt synkroniseras i båda hörapparaterna.

Förbättrad taluppfattning– identifierar och ökar förstärkningen av tal, förbättrar tydligheten och gör lyssnandet enklare samt reducerar behovet av att justera volymen.

Hertz (Hz)– enhet i vilken man mäter frekvens. Människor med perfekt hörsel kan höra ljud från 20 Hz (väldigt mörka, dova ljud) upp till 20,000 Hz (mycket ljusa, höga ljud). De flesta talljud ligger mellan 250 Hz och 10,000 Hz.

I-örat modeller– individuellt tillverkade hörapparater som sitter helt i örat. De varierar från att sitta djupt in i hörselgången till att fylla ut hela ytterörat. Samlingsnamnet är oftast I-Örat (IÖ) apparater.

Komfort-Tydlighetsbalans – en unik Unitron-funktion som låter dig justera mot mer tydlighet för tal eller mer komfort (reducering av bakgrundsljud) beorende på vad situationen kräver.

LearnNow™– funktion där du genom ett enda klick direkt ”lär” din Yuu™ eller Passport™ hörapparat hur du föredrar inställningarna i särskilda situationer.(Endast tillgängligt med Smart Control fjärrkontroll.

Manuella lyssningsprogram – individuellt anpassade lyssningsprogram som du ändrar manuellt till i särskilda lyssningssituationer.

MyMusic™– speciell inställning för att förbättra upplevelsen vid musiklyssnande.

Ocklusion – upplevelsen av att dova ljud ökar när ytterörat på något sätt är blockerat eller igensatt (t ex av en hörapparat) vilket kan ge en “instängd” känsla. Beskrivs ofta som ett ihåligt eller ekande ljud när man pratar.

Riktmikrofon – ger prioritet till ljud som kommer rakt framifrån dig, samtidigt som bakgrundsljud från andra riktningar dämpas.

    Fixerad riktmikrofon – dämpar fixerade ljudkällor (t ex luftkonditioneringsfläktar)

    Adaptiv riktmikrofon– dämpar rörliga ljudkällor (t ex en bil som kör förbi)

Självinlärning – din hörapparat lär sig gradvis dina inställningspreferenser (t ex volymkontrollen) i olika lyssningsmiljöer och använder dessa automatiskt

Smart Control – bekväm och diskret handhållen fjärrkontroll med mer funktionalitet än en vanlig fjärrkontroll.

SmartFocus™– kraftfull och unik Unitron-funktion som låter dig fokusera på ljud framför dig eller bibehålla ljudmedvetenheten runt omkring dig, beroende på dina lyssningsbehov. Justera smartFocus™ mot ökad tydlighet eller mer lyssningskomfort.

uDirect™– halsburet tillbehör som skickar ljud direkt till dina trådlösa hörapparater, vilket ger tillgång till hands-free användning och möjligheten att ansluta till ett flertal olika Bluetooth® aktiverade enheter, ljudenheter med sladd samt FM-sända signaler.

Ultra-små Bakom-Örat – en av de mest diskreta modellerna av hörapparater. De är mer än en tredjedel mindre än traditionella bakom-örat modeller.

Unifi™ Trådlöst System – möjliggör automatisk kommunikation mellan hörapparaterna och anslutning till ljudenheter samt mobiltelefoner.

Vindbrushanterare – känner automatiskt av vindförhållanden och undertrycker bruset för högre komfort.