Netherlands
Professionele site

Tips voor probleemoplossing

Als uw hoortoestel niet goed werkt, kunt u eerst deze lijst van problemen en oplossingen controleren.

Als u uw specifieke probleem hier niet vindt, of als u het niet kunt oplossen met de suggesties, neemt u contact op met uw hoorspecialist. Probeer uw hoortoestel nooit zelf te repareren op een andere manier dan deze tips. Hoortoestellen zijn ingewikkelde elektronische apparaten. Als u ze zelf probeert te repareren, kunt u ze verder beschadigen en vervalt de garantie.

Mijn hoortoestellen geven geen geluid.
Oorzaak
Mogelijke oplossing

De hoortoestellen zijn uitgeschakeld.

Controleer of de hoortoestellen zijn ingeschakeld.

De batterij zit verkeerd om.

Controleer of de batterij met het plusteken (+) naar boven is gericht.

De batterij is leeg.

Vervang de batterij.

De microfoonbeschermer is verstopt.

Neem contact op met uw hoorspecialist.

Hoortoestellen, oorstukjes, dunne slangen en/of domes worden geblokkeerd door cerumen (oorsmeer).

Reinig de oorstukjes en/of domes. Gebruik de schoonmaakpen om cerumen uit de dunne slangen te verwijderen. Neem contact op met uw hoorspecialist.

De hoortoestellen zijn beschadigd of incompleet.

Raadpleeg hiervoor uw hoorspecialist.

Mijn hoortoestellen klinken te zacht
Oorzaak
Mogelijke oplossing

Het volume is te laag ingesteld.

Zet het volume hoger. Raadpleeg uw hoorspecialist voor modellen zonder een handmatige volumeregeling of als het probleem aanhoudt.

Batterij is bijna leeg.

Vervang de batterij.

Hoortoestellen, oorstukjes, dunne slangen en/of domes zijn niet goed ingebracht.

Verwijder ze voorzichtig en plaats ze opnieuw.

Hoortoestellen, oorstukjes, dunne slangen en/of domes zijn niet goed ingebracht.

Gebruik de hulpmiddelen en instructies die bij uw hoortoestel zijn geleverd om de oorstukjes en/of domes te reinigen. Gebruik de schoonmaakpen om cerumen uit de dunne slangen te verwijderen. Raadpleeg uw hoorspecialist.

De microfoonbeschermer is verstopt.

Neem contact op met uw hoorspecialist.

Uw gehoor is veranderd.

Neem contact op met uw hoorspecialist.

Mijn hoortoestellen fluiten
Oorzaak
Mogelijke oplossing

Uw hand en/of kleding bevindt zich in de buurt van uw oor.

Neem uw hand en/of kleding van het oor weg.

Hoortoestellen, oorstukjes, dunne slangen en/of domes zijn niet goed ingebracht.

Verwijder ze voorzichtig en plaats ze opnieuw.

Hoortoestellen, oorstukjes, dunne slangen en/of domes worden geblokkeerd door cerumen (oorsmeer).

Gebruik de hulpmiddelen en instructies die bij uw hoortoestel zijn geleverd om de oorstukjes en/of domes te reinigen. Gebruik de schoonmaakpen om cerumen uit de dunne slangen te verwijderen. Neem contact op met uw hoorspecialist.

De hoortoestellen, oorstukjes en/of dunne slangen passen niet goed.

Neem contact op met uw hoorspecialist.

De batterij is bijna leeg.

Vervang de batterij.

De microfoonbeschermer is verstopt.

Neem contact op met uw hoorspecialist.

De geluiden klinken vervormd of onduidelijk
Oorzaak
Mogelijke oplossing

De batterij is bijna leeg.

Vervang de batterij.

De hoortoestellen, oorstukjes en/of dunne slangen passen niet goed.

Neem contact op met uw hoorspecialist.

Het hoortoestel is beschadigd of incompleet

Raadpleeg hiervoor uw hoorspecialist.

De werking van mijn hoortoestel is wisselvallig
Oorzaak
Mogelijke oplossing

De batterij is bijna leeg.

Vervang de batterij.

Het batterijcontact is verontreinigd.

Neem contact op met uw hoorspecialist.

Ik hoor twee lange pieptonen
Oorzaak
Mogelijke oplossing

De batterij is bijna leeg.

Vervang de batterij.

Mijn oorstukje, dunne slang en/of dome valt uit mijn oor.
Oorzaak
Mogelijke oplossing

Hoortoestel, oorstukje, dunne slang en/of dome is niet goed ingebracht.

Verwijder ze voorzichtig en plaats ze opnieuw.

Hoortoestel, oorstukje, dunne slang en/of dome past niet goed.

Neem contact op met uw hoorspecialist.

Het geluid is zwak wanneer ik naar een telefoongesprek luister.
Oorzaak
Mogelijke oplossing

Hoortoestel vereist aanpassing.

Neem contact op met uw hoorspecialist.

Telefoon is niet juist geplaatst.

Verplaats de telefoonhoorn rond uw oor voor een duidelijker signaal.

Probeer een hoortoestel uit voordat u deze aanschaft
U kunt nu ontdekken hoe het is om een hoortoestel te dragen voordat u overgaat tot aanschaf, dankzij ons gratis proefprogramma.

Wat anderen erover zeggen

Iedereen heeft zijn eigen unieke redenen om beter te willen horen. Luister naar de verhalen van anderen die voor Unitron-hoortoestellen hebben gekozen.

 

Deze website of applicatie maakt gebruik van cookies. Raadpleeg voor meer informatie over ons gebruik van cookies onze Privacy Verklaring. Ga voor algemene informatie over cookies naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies