Netherlands
Consumentensite bezoeken
A Sonova brand

Woordenlijst

0-9

2cc: Curveweergaveopties waarmee de versterking of uitvoer van het hoortoestel wordt weergegeven, zoals gemeten in een 2cc coupler. In Unitron TrueFit™ worden automatisch waarden weergegeven in de juiste koppeling voor het geselecteerde hoortoestel: een HA-1 voor producten op maat en een HA-2 voor AHO-producten.De grafiekopties zijn toegankelijk via het grafiekpictogram rechts bovenaan de grafieken.

A

Aanpas Samenvatting: Scherm dat een samenvatting geeft van verschillende instelling parameters inclusief programmalijst, cliënty bediening, algemene status en indicatoren (tonen).

 

Aanpassingsoverzicht: Scherm met een overzichtstabel met diverse parameters van het hoortoestel, waaronder de programmalijst, instellingen voor de gebruikersbediening, algemene status en statuswaarden voor hoorbare indicators. 

 

Adaptieve directionaliteit: Deze input optie gebruikt een adaptief directioneel polar patroon strategie.

 

Adaptation Manager: Een regelaar waarmee de algehele versterking in het hoortoestel wordt aangepast om een percentage te leveren van de berekende doelcurve voor de huidige aanpasformule. Er kan een automatische gewenning worden geactiveerd om geleidelijk over te gaan van een huidige instelling, die erop gericht is om een comfortabelegeluidssterkte te leveren (huidige regeling) voor een regeling die erop gericht is om spraakverstaan te optimaliseren (uiteindelijke waarde). Zowel de huidige als uiteindelijke instellingen worden aangepast door de schuifregelaars te verplaatsen. De adaptatiemanager is een globale parameter, die alle programma's beïnvloedt.

 

AntiShock™: Een techniek die in staat is heel snel impulsgeluiden te identificeren en te minimaliseren zonder de geluiden te verwijderen of onherkenbaar te maken én zonder effect te hebben op spraakgeluid. Deze instelbare techniek werkt onafhankelijk van versterking, MPO en compressie.

 

AntiShock™ 2: Onderdrukt direct plotselinge luide en irriterende geluiden, zonder spraak of geluiden die u wilt horen te beïnvloeden.

 

Audiogram-based Noise: Willekeurig lawaai signaal met een frequentie spectrum gebaseerd op de audiologische gegevens van de klant.

 

Automatic Controls: Instelmogelijkheden die van invloed zijn op het schakelgedrag van het Automatische Programma. Audiciens kunnen de gevoeligheid van het Automatische programma aanpassen aan een veranderende omgeving (Heel laag = tragere reactie, heel hoog = snellere reactie). Daarnaast zijn er regelaars beschikbaar voor het wijzigen van de prioriteit van verschillende luisteromgevingen in het Automatische programma.

 

Automatisch Programma (SoundNav): Monitort elke akoestische situatie en sleceteert de juiste mix van luisteromgevingen.

 

AutoMic: Dit handmatig programma schakelt van Omni directioneel naar de geselecteerde directionele strategie wanneer het omgevingsgeluid luider is dan de ingestelde drempelwaarde (in dB).

 

AutoMic Transitie Drempel: Het handmatige AutoMic programma schakelt de microfoon input op het ingestelde Transitie niveau (dB).

 

B

Bass Enhancer: Beschikbaar in Max producten. Een eigenschap die meer uitgangsvermogen voor lage frequenties geeft, voor extra spraak informatie in de lage frequenties.

 

Berekende respons: Curve-weergave optie waarmee het berekende, oorspronkelijke geluidsniveau van het hoortoestel bij de huidige instelling van de Adaptatie Manager wordt weergegeven, voordat eventuele bijstellingen in de gain/frequentierespons worden toegepast. De optie 'Toon berekende respons' is beschikbaar onder de grafiekopties die toegankelijk zijn via het grafiekpictogram rechts boven de grafieken.

 

Binaurale Telefoon: Beschikbaar in enkele wireless producten. Binaurale Telefoon streamt automatisch audio van het telefoon oor naar het niet-telefoon oor, ongeacht gebruik van vaste of mobiele telefoon.

 

C

Cliënt Beoordelingen: Feature die cliënten mogelijkheid biedt om via een app hun luisterervaringen in verschillende luisteromgevingen te geven. De resultaten zijn te zien in TrueFit samen met data logging en Log It All informatie.

 

Cliënt Statistieken: Tools waarmee inzichten worden verkregen in de specifieke lifestyle van uw cliënt en die bijdragen aan een nog persoonlijker aanpassing.

 

Configureren: Het scherm waarin diverse functie-instellingen van de hoortoestellen kunnen worden aangepast.

 

D

Data Logging: : Hiermee worden gebruiksgegevens over onderwerpen, zoals gebruiksuren per dag, bestede tijd in elk programma en luisterdoel, en wijzigingen in volume. Bij de vervolgafspraak worden de opgeslagen gegevens ingelezen in Unitron TrueFit™ en worden de resultaten weergegeven. De verzamelde informatie kan vervolgens worden gebruikt voor beslissingen over fijnafstelling en gebruikersadvies.

 

Directional Microphone: Microfoonregeling om het geluid vóór de gebruiker te versterken en versterking van het geluid van andere richtingen te verlagen, om spraakverstaan te bevorderen bij omringend lawaai. De opties in Unitron TrueFit omvatten: Vast directioneel, Adaptief directioneel, Smart Directioneel en SpeechZone Directioneel.  

 

DuoLink: Instelmogelijkheid voor binaurale coördinatie van programma/volume/Smartfocus™ wijzigingen voor elk van de beschikbare bedieningsknoppen. Dit houdt in dat met deze functie wijzigingen die zijn aangebracht in één hoortoestel, draadloos kunnen worden gecommuniceerd naar een ander hoortoestel, zodat beide apparaten worden gesynchroniseerd.

 

E

Ear simulator: Curveweergaveoptie waarmee het geluidsniveau van het hoortoestel wordt weergegeven zoals deze is gemeten in een koppeling waarmee de impedantie, het volume en de algehele respons van het gemiddelde volwassen oor wordt gesimuleerd. De grafiekopties zijn toegankelijk via het grafiekpictogram rechts bovenaan de grafieken. 

 

Easy-t: An optional feature, which automatically switches the hearing instrument to a telephone program when a telephone receiver is held next to the hearing instrument. This switching is accompanied by a series of beeps (optional) to inform the client that a change has occurred in the hearing instrument. Movement of the telephone receiver away from the hearing instrument causes the device to automatically return to the previous listening program. The easy-t program can use telecoil or acoustic input.

 

Easy-DAI: Een optionele functie waarmee het hoortoestel automatisch overschakelt naar een DAI-programma wanneer een direct audiosignaal wordt ontvangen op het hoortoestel. Bij het overschakelen hoort de klant een aantal pieptonen (optioneel) om aan te geven dat een wijziging is aangebracht in het hoortoestel. Het hoortoestel gaat automatisch terug naar het vorige luisterprogramma wanneer het directe audiosignaal niet meer beschikbaar is.

 

Easy-t: Een optionele functie waarmee het hoortoestel automatisch overschakelt naar een telefoonprogramma (ringleiding of akoestisch) wanneer de telefoonhoorn naast het hoortoestel wordt gehouden. Bij het overschakelen hoort de klant een aantal pieptonen om aan te geven dat een wijziging is aangebracht in het hoortoestel. Wanneer de hoorn niet meer bij het hoortoestel wordt gehouden, gaat het apparaat automatisch terug naar het vorige luisterprogramma. Het easy-t-programma ondersteunt ringleiding of akoestische input.

 

F

Feedback Optimalisati: Hiermee kunnen hoorspecialisten een feedbacktest doen om na te gaan wat de maximale stabiele gain is van het hoortoestel zonder dat er feedback optreedt.

 

Fitting Advice: Een functie op die audiciens aanpassingsoplossingen biedt voor luisterproblemen van de klant. Audiciens krijgen verschillende suggesties voor programmawijzigingen die gemakkelijk kunnen worden toegepast op het hoortoestel.

 

Fitting Mode: Een geselecteerde groep hoortoestelinstellingen ontworpen op basis van leeftijdsvoorkeuren voor adaptieve eigenschappen en instellings mogelijkheden voor een unieke aanpassing van kinderen t.o.v. Een functie op die audiciens aanpassingsoplossingen biedt voor luisterproblemen van de klant. Audiciens krijgen verschillende suggesties voor programmawijzigingen die gemakkelijk kunnen worden toegepast op het hoortoestel.

 

Fixed Directioneel: Deze input optie gebruikt een vast polar patroon voor het verbeteren van spraak in lawaai.

 

FLEX:TRIAL: Het eerste hoortoestel system dat de professional de mogelijkheid biedt om verschillende technologieniveaus te downloaden in hetzelfde test hoortoestel via Unitron TrueFit software, voor risicoloze aanpassingen. 

 

Frequency compression: Door geluiden te verschuiven van gebieden waar het gehoor het meest beschadigd is en deze geluiden te comprimeren tot een hoorbaar bereik. Dit biedt een betere bewustheid en verstaanbaarheid van spraak.

 

Frequentie compressie 2: Deze past het startpunt van de compressie als functie van het inputsignaal adaptief aan, waardoor de hoorbaarheid van geluiden met een hoge frequentie wordt hersteld terwijl de geluidskwaliteit bij lage frequenties wordt behouden. Voor spraaksignalen betekent het dat medeklinkers met een hoge frequentie voldoende kunnen worden gecomprimeerd terwijl de klinkers intact blijven.

 

G

Getting Started Gids: Een geprint document ontworpen voor uw klant voor directe instructies voor het gebruik en onderhoud van hun hoortoestellen en/of accessoire.

 

Gevoeligheid: Met de Gevoeligheid (Sensitivity Control) kunt u de gevoeligheid van het Automatische programma aanpassen. Met de instelling Laag is het Automatische programma minder gevoelig voor een veranderende omgeving en schakelt het toestel minder vaak over. Met de instelling Hoog is het Automatische programma gevoeliger voor een veranderende omgeving en schakelt het toestel dus vaak over.

 

H

Herberekenen: hiermee worden de instellingen van het hoortoestel automatisch berekend en aangepast op basis van de standaardaanpassingsformule of geselecteerde aanpassingsformule. De knop 'Herberekenen' bevindt zich rechtsboven in het scherm. Als de knop oranje is, wordt een herberekening aanbevolen.

 

Hoortoestel reparatie: Deze wizard verschaft de audiciens de mogelijkheid het hoortoestel te repareren.   Deze wizard helpt de hoorspecialist om de firmware te resetten in een hoortoestel in geval het niet meer communiceert met de software.

 

HI Setup: Scherm op dat de audicien de mogelijkheid geeft diversen bedieningsfuncties te activeren of deactiveren of van een ander instelling te voorzien.

 

HI Update: Met deze wizard kunnen audiciens de softwareversie en de bijhorende functies upgraden die momenteel in het hoortoestel aanwezig zijn, op verzoek van de software.

 

Homologatieregelingen: Plaatst het hoortoestel in een speciale testmodus voor certificering van productparameters wanneer men te maken  heeft met de Unitron-ondersteuningsdienst voor software.

 

I

iCube II: Draadloze programmeerinterface die kan worden gebruikt met wireless Tempus, North en Era Hoortoestellen.

 

In Situ: Een scherm waarmee audiciens hoortests kunnen uitvoeren via het hoortoestel. Audiciens kunnen kiezen uit drempeltesten en metingen voor oncomfortabele luidheid, die dan kunnen worden gebruikt als basis voor de instellingen van de doelcurve voor de klant.

IntelliVent: Optionele functie waarmee de eigenschappen van het ventingontwerp automatisch worden opgegeven op basis van de unieke afmetingen van het oorkanaal en het gehoorverlies van de klant. Unitron TrueFit™ software wordt samen met IntelliVent gebruikt om de versterkings-/frequentierespons voor de akoestiek van de venting automatisch te optimaliseren.

 

 

L

Lineaire verwerking: Lineaire versterking, met uitvoercompressielimieten voor harde inputs. Een verwerkingsoptie die handig kan zijn voor mensen die eerder lineaire toestellen droegen of mensen met een ernstig gehoorverlies.

 

Log It All: Registreert client’s luistersituaties, verdeeld over zeven luisteromgevingen, ongeacht welk technologieniveau wordt gebruikt. Toont hoe nauwkeurig het hoortoestel tegemoet komt aan de individuele lifestyle van de cliënt.

 

M

Mijn Beoordelingen: Geeft cliënten de mogelijkheid hun indrukken over de prestaties van het hoortoestel te geven via een smartphone. Dit verschaft waardevolle informatie die de hoorspecialist in staat stelt de meest gepersonaliseerde aanbevelingen te doen.

 

Mode de test: Software features die de hoorspecialist de mogelijkheid bieden om testinstellingen in het hoortoestel over te nemen ter vergelijking met elektro-akoestische specificaties.

 

Multiband adaptieve directionele microfoon: Een microfoonsysteem waarmee meerdere bewegende geluidsbronnen worden gevolgd en onderdrukt, terwijl er wordt gericht op geluiden van de voorkant. Dit wordt Adaptief Directioneel genoemd in Unitron TrueFit™.

 

MyMusic:Speciale frequentierespons/versterkingscompensatie voor het muziekprogramma, om het beluisteren van muziek aan te passen in functie van de gebruikersvoorkeuren.

 

mijnStatistieken: mijnStatistieken is een website waarop hoorspecialisten de cliëntstatistieken, tevredenheidsscores en HI-informatie kunnen bekijken van cliënten die cliëntstatistieken gebruiken.

 

myUnitron: myUnitron is een website die het TrueFit mogelijk maakt toegang te krijgen tot geavanceerde online functies zoals Cliënt Beoordelingen.

 

N

Natural Sound Balance: Aanpassingsfunctie waarmee de verhouding tussen het rechtstreekse geluidssignaal (geluid overgebracht via lucht) en het versterkte geluidssignaal continu wordt bewaakt, en de uitvoer van het hoortoestel automatisch wordt aangepast opdat de geluidsmenging zo natuurlijk mogelijk is.

 

Noise reduction: Een functie waarmee het luistercomfort wordt verbeterd door de versterking/uitvoer van het hoortoestel te verminderen in de kanalen waarin hard geluid het dominante signaal is.

 

Niveau afhankelijke Lawaaionderdrukking: Verbetering voor adaptieve lawaaionderdrukking binnen de SmartFocus 2 functie voor reductie van een maximale hoeveelheid lawaai. Beschikbaar afhankelijk van de hoeveelheid binnenkomend lawaai. met deze feature is een verfijndere reductie mogelijk van zacht en luid lawaai waardoor er een beter resultaat ontstaat voor het gemiddelde.

 

North: Het platform dat is geintroduceerd in 2015 en cliënten het meest natuurlijke geluid biedt.

 

O

Occlusion Manager: Hiermee wordt de uitvoer met lage frequentie van het hoortoestel aangepast om de waarneming van occlusie te beperken. Dit is een globale parameter en is dus van invloed op alle programma'sHiermee wordt de uitvoer met lage frequentie van het hoortoestel aangepast om de waarneming van occlusie te beperken. Dit is een globale parameter en is dus van invloed op alle programma's.

 

P

 

Phase Canceller: Aanpassingsfunctie waarmee een signaal met faseomkering wordt gegenereerd om het feedbacksignaal op te heffen, waardoor de feedback wordt weggefilterd zonder verlies van versterking.

 

Pink Noise: Willekeurig ruissignaal met een frequentie spectrum waar de hoeveelheid energie progressief vermindert wanneer de frequentie wordt verhoogt. Vergelijkbaar met witte ruis maar met toevoeging van lage frequenties.

 

Pinna Effect: Deze techniek bepaalt de locatie van de hoortoestel microfoon en past de microfoon respons aan om zo het natuurlijke vermogen van het uitwendige oor om geluid op te vangen te herstellen.

 

Pinna Effect: Power Adaptation Manager: een verantwoorde oplossing om het risico op overversterking te beperken. Deze functie helpt bij de first fit acceptatie voor cliënten die gewend zijn aan extra gain door het startpunt te bieden dat zij graag willen hebben. Daarna worden de gain en output geleidelijk en automatisch verlaagd naar een veilig niveau voor optimale spraakverstaanbaarheid.

 

Programmabeheer: Een scherm waar de audicien luisterprogramma's kan toevoegen/verwijderen, geselecteerde programma's kan herbenoemen en easy-t en easy-DAI kan activeren (indien toepasselijk).

 

Q

Quick Fit: Hiermee worden de instellingen van het gehoortoestel automatisch berekend en aangepast op basis van de standaardaanpassingsformule of geselecteerde aanpassingsformule. De knop Quick Fit bevindt zich rechtsboven in het scherm. Wanneer de Quick Fit-knop oranje wordt, is een "quick fit" (eerste aanpassing) aanbevolen. Quick Fit-opties zijn zichtbaar door op het pijltje rechts van de Quick Fit-knop te klikken.

 

R

Real Ear: Curveweergaveoptie waarmee het geschatte niveau (dB SPL) van het hoortoestel in het oor van de klant wordt aangegeven, gemeten met een sprietbuis in het oor van de klant. Er wordt ervan uitgegaan dat de geluidsbron 0 graden azimuth is. De grafiekopties zijn toegankelijk via het grafiekpictogram rechts bovenaan de grafieken.

 

RECD: Verschil werkelijk oor naar koppeling. Het verschil, in dB, tussen de SPL gemeten in een 2cc coupler en de SPL gemeten in real-ear voor een bepaald invoersignaalniveau. RECD-waarden worden uiteindelijk gebruikt bij het genereren van doelen voor het hoortoestel.

 

Remote control: Apparaat voor in de hand, waarmee wijzigingen in hoortoestelinstellingen zoals volumeniveau en luisterprogramma’s, eenvoudig zijn te realiseren.

 

Remote Plus: Een app op Android- of iPhone-apparaten waarmee cliënten het volume van hun Bluetooth-hoortoestellen kunnen aanpassen of van programma kunnen wisselen. De cliënt kan ook cliëntstatistieken opsturen als de hoorspecialist die functie in de app heeft ingeschakeld.

 

REUG: Versterking werkelijk oor zonder hulp. Het verschil, in dB, tussen het geluidsniveau en het niveau in het oor van de luisteraar wanneer dit niet is afgesloten en zonder hulp (open respons). REUG-waarden worden uiteindelijk gebruikt bij het genereren van doelen voor het hoortoestel.

 

RIC: Receiver-In-Canal. Een achter-het-oor(AHO) hoortoestel model waar de luidspreker in de gehoorgang geplaatst wordt i.p.v. in de behuizing van het hoortoestel. Voorheen bekend als CRT (Canal Receiver Technology).

 

S

Sound Conductor: Brengt features dynamisch in balans voor het verstaan van spraak, comfort en een natuurlijk geluid.

 

Sound Core: Vier intelligente features die samenwerken om te begrijpen in welke luisteromgeving uw cliënt zich bevindt en die vloeiende aanpassingen maken zodat zij actief kunnen deelnemen aan elke conversatie in elk omgeving.

 

SoundNav: Het automatische programma dat tot zeven verschillende geluidsomgevingen automatisch identificeert en classificeert met een focus op verschillende conversatietypes, elk met zijn eigen achtergrond lawaai.

 

SoundNav Automaat Dekking: Laat het dekkingspercentage zien van het automatisch programma van één technologieniveau in verhouding tot het Pro niveau.

 

Sound Stabilization: Een samenwerking van features om ervoor te zorgen dat geluid zuiverder, comfortabeler en natuurlijker klinkt.

 

Spatial Awareness: Helpt bij het lokaliseren van geluid en zorgt voor een meer natuurlijke en realistische luisterervaring.

 

SpeechPro: Een feature die zorgt voor optimaal spraakverstaan en lokalisatie van spraak uit alle richtingen, zelfs in uw cliënt ‘s meest uitdagende luisteromgevingen.

 

SpeechZone™ directioneel: SpeechZone laat klanten automatisch genieten van heldere gesprekken in lastige luistersituaties. SpeechZone, mogelijk gemaakt door binaural spatial processing, is geactiveerd wanneer de hoortoestellen spraak detecteren van voor in een rumoerige omgeving – beide hoortoestellen worden dan meer directioneel in de spraakzone.

 

SpeechZone™ 2:Gebruikt ‘binaural spatial processing’ om de exacte locatie van spraak te bepalen. Het kiest automatisch een binaurale of asymmetrische microfoonstrategie om te komen tot het beste spraakverstaan in een rumoerige omgeving.

 

Spraakherkenning: Functie waarmee spraak wordt geïdentificeerd in de luistersituatie en waarbij een van de kanalen waarin spraak het dominante signaal is, wordt versterkt. Via spraakverbetering zijn zachtere geluiden beter hoorbaar. Als de invoerniveaus toenemen, neemt de versterking af, zodat geluidstolerantieproblemen worden voorkomen. Spraakherkenning is ingebouwd in SmartFocus™ voor Quantum- en Moxi-producten.

 

Spraakrichting: Dit refereert aan de positie van de hoortoesteldrager in de auto en de bijbehorende spraakrichting. Het wordt toegepast in het handmatige programma voor verstaan in de auto.

 

Super Power pre-sets: Vooraf geconfigureerde aanpassingsstartpunten die voldoen aan verschillende categorieën luisterbehoeften van de dragers van Super Power-hoortoestellen.

 

T

Tempus: Geïntroduceerd in 2017, brengt dit platform cliënten dichter bij natuurlijk horen dan ooit tevoren. 

 

Tinnitus Loudness Match: Luidheid niveau dat overeenkomt met de waargenomen luidheid van de tinnitus van de cliënt op de geïdentificeerde tinnitus frequentie. Dit geluidsniveau wordt uitgedrukt in het aantal dB boven de drempel van de klant (dat wil zeggen dB SL) op tinnitus frequentie.

 

Tinnitus Maskeerder: Ruisgenerator bedoeld om een geluidsbron te genereren dat het auditieve systeem stimuleert. Bestemd als onderdeel van een uitgebreid tinnitus therapie programma.

 

Tinnitus Pitch Match: Frequentie (in Hertz) dat het meest overeenkomt met de waargenomen tinnitus van de cliënt.

 

Training Modus: De mogelijkheid om producten te simuleren alsof ze gekoppeld zijn. Dit geldt voor datalogging, feedback manager en detective simulaties. Het is niet mogelijk om in training modus gegevens op te slaan.

 

Trial Duration: FLEX:TRIAL toestellen kunnen gebruikt worden voor een bepaalde tijd bij klanten voor een proefperiode. De hoortoestellen geven herhaaldelijk een toon wanneer de proefperiode is overschreden.

 

Tuning: Een scherm dat toegang biedt tot aanpassingen van het hoortoestel, zoals de adaptatiemanager, occlusiemanager, zacht/matig/luid-aanpassingen, MPO/Versterkingsaanpassingen, evenals toegang tot Aanpassingsadvies.

 

 

U

uAudio: Draadloos programma dat automatisch wordt geactiveerd in de hoortoestellen wanneer via de uDirect™ signalen worden verzonden vanaf Bluetooth®-apparaten met een communicatiemodus in één richting (bijvoorbeeld streaming van muziek).

 

uControl: Een app voor android of iPhone om volume- en/of programmawijzigingen in hoortoestellen te realiseren.

 

uDirect™ 3: Om de hals gedragen apparatuur die gebruikt wordt om draadloze geluidsoverdracht mogelijk te maken tussen North hoortoestellen en Bluetooth®-apparatuur of geluidsdragers die met kabel worden verbonden met de uDirect.

 

uFM: Een draadloos programma in de hoortoestellen dat automatisch wordt geactiveerd wanneer de uDirect™ signalen verzendt van FM-apparaten via de 3-pins Europlug-verbinding.

 

uMic: Een Bluetooth® apparaat dat het mogelijk maakt de stem van de drager direct op te vangen en hoorbaar te maken in de hoortoestellen via een streamer.

 

uPhone: Draadloos programma dat automatisch wordt geactiveerd in de hoortoestellen wanneer de uDirect™ signalen worden verzonden vanaf Bluetooth®-apparaten met een communicatiemodus in twee richtingen (bijvoorbeeld een mobiele telefoon).

 

uStream: Apparaat met kleding clip voor draadloze overdracht naar hoortoestellen vanaf Bluetooth® apparatuur. Ook te gebruiken als afstandsbediening.

 

uTV 3: Apparaat dat draadloos geluid vanaf TV (of andere geluidsdrager) zendt naar wireless hoortoestellen via uDirect 3 of uStream. De uTV 3 hoeft niet te worden geconfigureerd in Unitron TrueFit.

 

 

V

Vast Breed Directioneel: Deze input optie betreft een vaste directionaliteit die bedoeld is voor een beter spraakverstaan in lawaai, maar met behoud van meer omgevingsgeluid dan met standaard vaste directionaliteit.

 

Verificatiemodus: Software feature die het de hoorspecialist mogelijk maakt om snel adaptieve features in het hoortoestel uit te schakelen om het vervolgens te kunnen testen. Hoorspecialisten hebben de keuze uit: Real Ear Verificatie of 2cc coupler Verificatie. Met de Real Ear-meetingen worden alle aanpassingsfuncties, behalve Natural Sound Balance, in het hoortoestel uitgeschakeld tot de modus wordt afgesloten. Met de 2cc-coupler meetingen worden alle aanpassingsfuncties en directionele microfoons in het hoortoestel uitgeschakeld tot de modus wordt afgesloten.

W

White Noise: Ruis signaal met een vlakke spectrale dichtheid over een zo groot mogelijke bandbreedte. 

 

Wind Noise Manager: Verlaagt de versterking in de kanalen van het hoortoestel wanneer windruis wordt gedetecteerd, voor een beter luistercomfort.

 

 

0-9

2cc : Curve display option that shows the gain or output of the hearing instrument as measured in a 2cc coupler. Unitron TrueFit™ automatically displays values in the appropriate coupler for the selected hearing instrument: an HA-1 for custom products and an HA-2 for BTE products. The graph options are accessed from the graph icon at the top right of the graphs.

A

Adaptation Manager: Control which adjusts the overall gain in the hearing instrument to provide a percentage of the prescribed target for the current fitting formula. An automatic component can be activated to gradually transition from a current setting that is focused on providing acceptable initial loudness (current setting) to a setting designed to optimize speech understanding (end value). Both the current and end value settings are adjusted by moving the position of the slider controls. The adaptation manager is a global parameter and therefore affects all programs.

Adaptive Directional: This input option uses an adaptive directional polar pattern strategy to improve speech understanding in noise.  

 

AntiShock™: A feature which is able to instantly identify and minimize impulse sounds without eliminating or making the sounds unrecognizable and without affecting speech sounds. This adjustable feature works independently from the gain, MPO and the compression system.

AntiShock™ 2: Instantly suppresses sudden loud, irritating sounds without affecting speech and sounds your patients want to hear.

Audio Streaming: Input that is provided by wireless transmission of signals (e.g., via uDirect™ inputs or Binaural Phone).

Audiogram-based Noise: Random noise signal with a frequency spectrum that is based on the client’s entered audiometric data.

Automatic Program (SoundNav): Monitors each acoustic situation and selects the appropriate blend of listening environments.

Automatic Controls: Clinician-configurable controls that impact the switching behaviour of the Automatic Program. Clinicians have the option to configure the sensitivity of the Automatic Program to environmental changes (Very Low = slower reaction, Very High = faster reaction). In addition, controls are available to change the priority of various listening environments in the Automatic Program.

AutoMic: This manual program will switch microphone input from omni directional to the selected directional strategy when the noise exceeds the selected dB transition level.

AutoMic Transition Level: The AutoMic manual program will switch microphone input at the selected dB transition level.

top

B

Bass Enhancer: Available in Max™ products. A feature that provides increased output in the low frequencies for individuals who are able to utilize, or have a preference for extended low frequency listening cues.

Binaural Phone: Available in some wireless products. Binaural Phone automatically streams audio from the phone ear to the non-phone ear, allowing for binaural hearing while on a landline or mobile phone.

top

C

Calculated response: Curve display option which shows the calculated original quick fit sound level of the hearing instrument at the current adaptation manager setting prior to any fine tuning of the gain / frequency response. The Show Calculated Response option is available under the graph options that are accessed from the graph icon at the top right of the graphs.

Configure: Screen used to customize various feature settings of the hearing instruments.

top

D

Data Logging: Accurately records usage data on topics such as hours of use per day, time spent in each program and listening destination, as well as volume changes. At the follow-up appointment, the stored data is read into Unitron TrueFit™ and the results are displayed. The collected information can then be used to support fine tuning decisions and user counseling.

Directional Microphone: Microphone setting designed to provide emphasis of sound in front of the wearer while decreasing amplification of sound from other directions to improve speech understanding in noise. Options in Unitron TrueFit include: Fixed Directional, Adaptive Directional, Smart Directional and SpeechZone Directional.  

Driving Orientation: Refers to the drivers seating position based on the country. This data is used to determine defaults for the Car with speech direction manual program.  

DuoLink: Clinician-configurable feature that provides binaural coordination of program/volume/SmartFocus™ changes for each of the available hearing instrument user controls. That is, this feature allows changes made on one hearing instrument to be wirelessly communicated to the opposite hearing instrument so that both devices are synchronized.

top

E

Ear simulator: Curve display option which shows the sound level of the hearing instrument as measured in a coupler that is designed to simulate the impedance, volume and overall response of the average adult ear. The graph options are accessed from the graph icon at the top right of the graphs.

Easy-t: An optional feature, which automatically switches the hearing instrument to a telephone program when a telephone receiver is held next to the hearing instrument. This switching is accompanied by a series of beeps (optional) to inform the client that a change has occurred in the hearing instrument. Movement of the telephone receiver away from the hearing instrument causes the device to automatically return to the previous listening program. The easy-t program can use telecoil or acoustic input.

Easy-DAI: An optional feature, which automatically switches the hearing instrument to a DAI program when a direct audio signal is being received into the hearing instrument. This switching is accompanied by a series of beeps (optional) to inform the client that a change has occurred in the hearing instrument. The hearing instrument automatically returns to the previous listening program when the direct audio signal is no longer available.

top

F

Feedback Optimization: A screen that allows clinicians to complete a feedback test which documents the maximum stable gain in the hearing instrument prior to feedback.

Fitting Advice: A feature that provides clinicians with fitting solutions to client listening issues. Clinicians are provided with various suggested programming changes that can be easily applied to the hearing instrument.  

Fitting Mode: A preselected group of hearing instrument defaults designed to provide age-appropriate settings for adaptive features and user controls that consider the unique fitting needs of children versus adults.  

Fitting Summary: A screen that provides a summary table of various hearing instrument parameters including program list, user control settings, general status, and audible indicator states.

Fixed Directional: This input option uses a fixed directional polar pattern strategy to improve speech understanding in noise.

Fixed Wide Directional: This input option uses a fixed directional polar pattern strategy to improve speech understanding in noise while maintaining slightly more awareness.

Flex:trial: The first hearing instrument system to offer clinicians the ability to download different technology levels into the same trial hearing instrument using Unitron TrueFit software, offering clients risk-free trials of amplification.

Frequency compression: Frequency compression shifts sounds away from areas where hearing is most damaged and compresses them by a specified ratio into a client’s audible frequency range to provide improved awareness and speech intelligibility.

top

G

Getting Started Guide: A printable short-form document designed to be used by clients which provides straightforward and succinct counseling instructions to assist with the use and care of their hearing instruments and/or provided accessories.

top

H

HI Repair / Reset: This wizard allows clinicians to attempt a hearing instrument repair when prompted by the software.  This wizard allows the clinician to reset the firmware within an instrument in cases where it stops communicating with the software.

HI Setup: A screen that allows clinicians to configure multiple aspects of their hearing instruments including client control functionality, volume settings, start-up settings, data logging / learning and program toggle options. 

HI Update: This wizard allows clinicians to update the software image and associated features currently contained on the hearing instrument when prompted by the software.  

Homologation Settings: Sets the hearing instrument into a special test mode used for certification of product parameters when dealing with Unitron software support services; found in the Help menu.

top

I

iCube II: Wireless programming device that can be used with wireless Tempus, North and Era hearing instruments.

IntelliVent: Optional feature that calculates vent design characteristics considering your client’s unique ear canal dimensions and hearing loss. Unitron TrueFit™ software works with IntelliVent to automatically optimize gain/frequency response for the acoustics of the vent.

In Situ: A screen under Instruments that allows clinicians to conduct hearing tests via the hearing instrument. Clinicians have the option of conducting threshold testing and uncomfortable loudness measurements that can then be used as the basis of generated fitting targets for the client. 

top

L

Linear processing: Linear amplification, with output compression limiting for loud inputs. A processing option that may be appropriate for previous linear wearers or those with more severe hearing losses.

Log It All: Captures a patient’s listening across 7 different environments regardless of the technology level. Shows how well the hearing aid is meeting the patient`s individual lifestyle.

top

M

Multiband adaptive directional: A microphone system that tracks and suppresses multiple moving noise sources, while focusing on sounds from the front. This is referred to as Adaptive Directional in Unitron TrueFit.

MyMusic: Specialized frequency response / gain offsets for the Music program designed to enhance the music listening experience based on user preference.  

my Ratings: Allows patients to record their impressions of hearing aid performance using a smartphone. The insights provide valuable information to make the most personalized recommendation by the HHCP.

myUnitron: myUnitron is a website that allows TrueFit to access enhanced online functionality such as Patient Ratings.

top

N

Natural Sound Balance: Adaptive feature that continuously monitors the relationship between the direct sound path (vent-transmitted sound) and the amplified path and automatically adjusts the hearing instrument output to ensure the sound mixture provides natural sound quality.  

Noise reduction: Adaptive feature that improves listening comfort by decreasing gain / output of the hearing instrument in those channels where noise is the dominant signal.

Noise reduction with level dependency (noise reduction LD): Enhancement to adaptive noise reduction feature within SmartFocus 2 to allow the maximum amount of noise reduction available to be dependent on level. With this feature, the maximum amount of noise reduction available for soft and loud sounds is greater than for average sounds across all environments.

North: The platform introduced in 2015 bringing patients closer than ever to natural hearing.

top

O

Occlusion Manager: Adaptive feature that adjusts the low frequency output of the hearing instrument to reduce the perception of occlusion. This feature is a global parameter and therefore affects all programs.

top

P

Patient Insights: Tools to gain insights into your patient's distinctive listening lifestyle to ensure they have a personalized fit.

Patient Ratings: Feature that allows the patient to rate their listening experience via an app and the results are viewable in TrueFit with the context of data logging and Log It All information.

Phase Canceller: Adaptive feature that generates a phase inverted signal to cancel out the feedback signal, effectively eliminating feedback without gain loss.

Pink Noise: Random noise signal with a frequency spectrum where the amount of energy progressively decreases as the frequency increases. Similar to white noise but with a low-frequency tilt. 

Pinna Effect: This feature considers the location of the hearing instrument microphone and adjusts the microphone response to recreate the natural ability of the external ear to collect sound.

Program Manager: A screen that allows the clinician to add and/or remove listening programs, rename selected programs and activate/deactivate easy-t and easy-DAI (when applicable).  

top

Q

Quick Fit: Automatically calculates and adjusts hearing instrument settings based on the default or selected fitting formula. The Quick Fit button is located at the top right of the screen. When the Quick Fit button turns orange, a “quick fit” is recommended. Quick Fit options can be seen by clicking on the arrow to the right of the Quick Fit button.

top

R

Real Ear: Curve display option that shows the estimated level (dB SPL) of the hearing instrument measured in a client's ear, as when using a probe tube. The sound source is assumed to be a 0 degrees azimuth. The graph options are accessed from the graph icon at the top right of the graphs.

RECD: Real Ear to Coupler Difference. The difference, in dB, between the SPL measured in a 2cc coupler and the SPL measured in the client’s real ear, for a given input signal level. RECD values are ultimately used in the generation of hearing instrument targets.

Remote control: A hand-held device that provides easy adjustment of hearing instrument settings including volume level and, listening programs.

REUG: Real Ear Unaided Gain. The difference, in dB, between the level in a sound field and the level in the listener's ear when unoccluded and unaided (i.e., the open response). REUG values are ultimately used in the generation of hearing instrument targets.

RIC: Receiver-In-Canal. A behind-the-ear (BTE) hearing instrument style where the receiver is located in the ear canal instead of being contained within the BTE shell; formerly termed CRT (Canal Receiver Technology).

top

S

Sensitivity: The Sensitivity of the Automatic Program can be adjusted. A Low sensitivity setting means the Automatic Program is less sensitive to the changing environment and will switch less frequently. A High setting means that the Automatic Program is more sensitive to the changing environment; therefore it will switch more frequently.

SoundNav: The automatic program that automatically identifies and classifies up to seven distinct environments putting special focus on different conversation types, each with their own background noise.

SoundNav Automatic Coverage: Shows the percentage of coverage of the automatic program of one technology level versus the Pro level product.

Sound Conductor: Dynamically balances features to provide speech understanding, comfort and natural sound.

Sound Core: Four intelligent features that work together to understand your patient's listening environment, making the fluid adjustments needed so they can actively participate in every conversation, across every environment.

Sound Stabilization: A grouping of features to help make sounds more clean, comfortable and natural.

Spatial Awareness: Makes it easier to localize sound providing a more natural, realistic listening experience.

Speech enhancement: Adaptive feature that identifies the presence of speech in the listening situation and increases gain in any of the channels where speech is the dominant signal. Speech enhancement provides greater enhancement to softer inputs while providing less enhancement as input levels rise, to prevent loudness tolerance issues. Speech enhancement is incorporated into SmartFocus™ for Quantum and Moxi products.

SpeechPro: A feature that provides optimal speech understanding and localization from all directions, even in your patient's most challenging environments.

SpeechZone™ directional: SpeechZone automatically lets clients clearly enjoy conversations even in the toughest listening situations. SpeechZone, enabled by binaural spatial processing, is activated when the hearing instruments determine speech is coming from the front in a noisy environment – then both hearing instruments become more directional and zone in on speech.

SpeechZone™ 2: Uses binaural spatial processing to determine the exact location of speech, whether it’s coming from the front, back, left or right. It automatically selects a binaural or asymmetric synchronized microphone strategy to ensure the best speech understanding in noisy environments.

top

T

Tempus: The platform introduced in 2017 bringing patients closer than ever to natural hearing.

Test Mode: Software feature that allows the clinician to easily transfer test settings to the hearing instrument for the purposes of comparing to electroacoustic specifications.

Tinnitus Masker: Noise generator intended to provide a sound enrichment source that stimulates the auditory system. Intended to be used as part of a comprehensive tinnitus therapy program.

Tinnitus Pitch Match: Frequency (in Hertz) that corresponds most closely to the client’s perceived tinnitus.  

Tinnitus Loudness Match: Loudness level corresponding to the perceived loudness of the client’s tinnitus at the identified tinnitus pitch match frequency. This loudness level is expressed in terms of the number of dB above the client’s threshold (i.e., dB SL) at the tinnitus pitch match frequency.

Training Mode: The ability to simulate products similar to if they were detected.  This allows for data logging, feedback manager, and detection simulations. It is not possible to save during training mode.

Trial Duration: Flex:trial devices can be used by clients for a set period of time called the trial period. Hearing instruments will play a repeated beep when the trial period expires.

Tuning: A screen that provides access to hearing instrument adjustments such as the adaptation manager, occlusion manager, soft / moderate / loud adjustments, MPO / Gain adjustments as well as access to Fitting Advice.

top

U

uAudio: A wireless program in the hearing instruments that is automatically activated when the uDirect™ streams signals either from wired audio inputs or from Bluetooth®-enabled devices that use a one-way communication mode (e.g., music streaming).

uControl: An app for android or iPhone devices to control the hearing instruments volume control and program changes.

uDirect™ 3: Neck-worn device used to transmit sound wirelessly between North hearing instruments and Bluetooth®-enabled electronic devices or those that can be plugged directly into uDirect device.

uFM: A wireless program in the hearing instruments that is automatically activated when the uDirect™ streams signals from FM devices via the 3-pin Europlug connection.

uMic: A Bluetooth® device that allows the wearer’s voice to be heard directly in the hearing instruments via a streamer.

uPhone: A wireless program in the hearing instruments that is automatically activated when the uDirect™ streams signals from Bluetooth®-enabled devices that use a two-way communication mode (e.g., mobile phone).

uStream: A clip on device used to transmit sound wirelessly from a Bluetooth® enabled device to the hearing instruments.  It can also be used as a remote control.

uTV 3: Device that sends sound wirelessly from the TV (or similar device) to the client’s wireless hearing instruments via the uDirect 3 or uStream.  The uTV 3 does not need to be configured in Unitron TrueFit.

top

V

Verification Mode: Software feature that allows the clinician to quickly deactivate adaptive features in the hearing instrument for the purposes of running measurements. Clinicians have the option of choosing between: Real Ear Verification and 2cc coupler Verification. Real Ear Verification disables all adaptive features except for Natural Sound Balance in the hearing instrument until the mode is exited. 2cc coupler Verification disables all adaptive features and directional microphones in the hearing instrument until the mode is exited.

W

White Noise: Random noise signal with a flat spectral density over the widest possible bandwidth.

Wind Noise Manager: Reduces amplification in hearing instrument channels where wind noise is detected to improve listening comfort.  

top

 
 
 
 
 
 

myUnitron: myUnitron is a website that allows TrueFit to access enhanced online functionality such as Patient Ratings.

 

 

®